Få full oversikt over anleggets data, når som helst og hvor som helst med ABB Ability™

Gjør anlegget smartere, tryggere og mer bærekraftig på en enkel måte. Bestill nå og få ett år gratis!

ABB Ability™ Electrical Distribution Control System (EDCS) er en skybasert plattform hvor man har fullstendig oversikt over sine elektriske anlegg. Både nye og eksisterende anlegg kan opprette kommunikasjon med plattformen, og det behøver ikke primært bestå av ABB-enheter. Den eneste forutsetningen er at en av ABB’s kommunikasjonsløsninger implementeres slik at data kan utveksles over internett. Plattformen er et selvstendig system, men støtter også programmeringsgrensesnitt (API’er) og kan integreres i tredjepartssystemer som sentral driftanlegg (SD-anlegg) og SCADA.

I skytjenesten lager man digital tvilling av anlegget, og data vil være tilgjengelig når som helst og hvor som helst, via smarttelefon, nettbrett eller datamaskin. Brukergrensesnittet er oversiktlig og gjør at man kan overvåke, optimalisere og kontrollere flere anlegg samtidig. Det er et stort utvalg av analyseverktøy tilknyttet plattformen, og man velger selv hva man ønsker å benytte.

Gratis i ett år
Benytt muligheten til å prøve ABB Ability™ EDCS. Nå er tilbudet ekstraordinært og ABB tilbyr ett år gratis tilgang til de fleste funksjonene. Funksjonene finner man på ABB Ability Marketplace, hvor man kan velge enten en eller begge tjenestene «EDCS - Standard access» og «EDCS - Predictive access». Forskjellen på disse er at «EDCS - Standard access» tilbyr overvåking, optimalisering og kontroll, mens «EDCS - Predictive access» tilbyr overvåking, optimalisering og algoritmer for forutsigbarhet.

Enkel overvåking
Undersøk anleggets ytelse, før tilsyn med det elektriske anlegget og ha umiddelbar tilgang til den viktigste informasjonen.Optimaliser anlegget Innsamling av data, analyser og benytt informasjonen til å ta riktige avgjørelser.

Optimaliser anlegget
Innsamling av data, analyser og benytt informasjonen til å ta riktige avgjørelser.

Få bedre kontroll
Skreddersy rapportering og alarmer og fjernstyr implementering av effektive strategier for energiforbruk.

Forutse og planlegg vedlikehold
Reduser uplanlagt nedetid med forutsett korrigerende vedlikehold.

Ved å benytte skytjenesten knytter man et lavspenningsanlegg opp i tingenes internett (IoT). ABB har utviklet avanserte og plassbesparende enheter, blant annet Emax 2, Ekip Up og TruOneTM, som er kompatible med integrert kommunikasjonsmodul, og eksterne gatewayenheter som enkelt kan plasseres på DIN-skinne i anlegget. På denne måten kan nye og eksisterende anlegg sømløst opprette kommunikasjon via internett. Dette gir en oppgradering og modernisering av anlegget på en smart, trygg og bærekraftig måte.

Fordeler 
- Spar opptil 30% på driftskostnader
- Øk verdien på prosjektene med 15%
- Oppkobling til skytjeneste på under 10 minutter
- Iverksett handling på minuttet, når som helst og hvor som helst
- Få tilgang til mange funksjoner

Spar opptil 30% på driftskostnader
For sluttbruker som skal drifte anlegget vil systemet redusere driftskostnadene ved at servicepersonell har full oversikt til enhver tid. Ved å benytte seg av avanserte vedlikeholdsalgoritmer, alarmer og overvåking av energiforbruket vil man kunne redusere uplanlagt nedetid og oppnå høyere effektivitet, som igjen gir kontinuerlig drift og reduserte energikostnader. Dette kan utgjøre en besparelse på opptil 30% i driftskostnader.

ABB Ability™ EDCS er tilgjengelig på smarttelefon, nettbrett og datamaskin
ABB Ability™ EDCS er tilgjengelig på smarttelefon, nettbrett og datamaskin

Øk verdien på prosjektene med 15%
Systemet gjør at anlegget møter dagens raskt utviklende teknologi og gjør hvilket som helst lavspenningsanlegg forberedt på kommende endringer. For konsulenter, ingeniører, tavlebyggere og el-entreprenører vil denne skybaserte plattformen, gjennom enkle oppgraderinger, gi et mer verdifullt produkt til sluttkunden. Løsningen er lett å implementere, fleksibel og skalerbar for avanserte systemer. Ved å benytte denne plattformen til å administrere kraftdistribusjon vil det være mulig å redusere oppstartskostnadene og korte ned tiden sammenlignet med å bygge opp et toppsystem, for eksempel SD-anlegg, med 15%. Skytjenesten er en innovativ løsning for optimalisering av ytelsen til anlegget, samt sørger for en kontinuerlig forbedring. Når man får kontroll på forbruk og vedlikehold gjennom overvåkning og implementering av strategier vil anlegget bli tryggere, mer forutsigbart og øke i verdi.

Oppkobling til skytjeneste på under 10 minutter
Internt i anlegget kobles enheter sammen via Modbus TCP/IP eller Modbus RTU. Videre går kommunikasjonen via Ethernet-kabel fra enten den integrerte kommunikasjonsmodulen i ABB-enhet eller fra ekstern gateway til svitsj og ut på internett. Cybersikkerhet tas på alvor og er ivaretatt gjennom avanserte løsninger utarbeidet i samarbeid med Microsoft. Dette innbefatter kontinuerlig oppdatering av gatewayer samt barrierer i skytjenesten og i Microsoft Azure’s skydatabase. På denne måten sikrer man at anleggets data kun kan leses av brukere invitert av anleggets eier. ABB har en ekstern gatewayenhet, E-Hub 2.0, og en integrerbar kommunikasjonsmodul, Ekip Com Hub. Ekip Com Hub gir en stor fordel for tavlebyggere og installatører da «Plug and play» løsningen reduserer kabling og korter ned oppkoblingstiden.

Anlegget kobles til internett via Ekip Com Hub, integrert kommunikasjonsmodul i ABB-enhet
Anlegget kobles til internett via Ekip Com Hub, integrert kommunikasjonsmodul i ABB-enhet

Utover dette kan man i tillegg opprette kommunikasjon mellom anlegget og skytjenesten tråløst via 3G/4G mobiltilkobling eller Wi-Fi i lokalt nettverk. Denne funksjonen er en valgmulighet i E-Hub 2.0, som nylig ble tilgjengelig på markedet.

Anlegget kobles til internett via E-Hub 2.0, ekstern gatewayenhet
Anlegget kobles til internett via E-Hub 2.0, ekstern gatewayenhet

Iverksett handling på minuttet, når som helst og hvor som helst
Med forhåndsbestemte alarmer vil man få varsel slik at man umiddelbart kan reagere på hendelser som har inntruffet, og prioritere disse deretter. På denne måten kan en driftsansvarlig overvåke flere lokasjoner samtidig og ha historiske data og teknisk dokumentasjon lett tilgjengelig. Dette eliminerer unødvendig forarbeid og kan redusere tiden man benytter på å betjene anlegget med opptil 40%. I tillegg kan man skreddersy egne energiforbruksstrategier for å fordele energiforbruket fornuftig. Dette kan gi en besparelse på opptil 30%.

Få tilgang til mange funksjoner
Med mange applikasjoner, stort utvalg av tjenester og høy fleksibilitet er systemet designet for sluttbrukere, driftsansvarlige, konsulenter, tavlebyggere og el-entreprenører. Noen eksempler på disse funksjonene er øyeblikksmålinger av energi, strøm, spenning og effekt, samt kostnadsallokering, historiske data og visualisering av trender i diagram. ABB Ability™ EDCS er et godt verktøy for implementering av energiledelse i bedriften (ABB Ability™ EDCS ISO 50001) og et godt tiltak for å effektivisere energiforbruket, redusere kostnader og gjøre vedlikeholdet forutsigbart. I skytjenesten er det mange muligheter, og husk at ABB nå gir ett år gratis tilgang til de fleste funksjonene. Dette er en gylden mulighet til å prøve systemet. Funksjonene finnes på ABB Ability Marketplace, under «EDCS - Standard access» og «EDCS - Predictive access». Utover mulighetene som finnes i skytjenesten er det i tillegg mye informasjon som kan samles av ABB-enhetene ute i anlegget. Se liste under for flere detaljer.

Måling:
- Strøm (A)
- Spenning (V)
- Frekvens (Hz)
- Effekt (P)
- Energi (E)
- Effektfaktor
- Maksimal I og P verdi
- Nettkvalitet
- Totalt antall operasjoner
- Antall utkoblinger
- Antall utkoblinger ved test
- Slitasje på kontaktsett
- Antall manuelle operasjoner
- Alarmer på vernfunksjoner
- Diagnosealarmer
- Enhetinformasjon (programvareversjon, serienummer)
- Statusinformasjon (åpen/lukket, utløst)
- Pulssignal fra energimålere
- Analoge innganger
- Harmonisk analyse

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp