Har du oppdaget alt du kan få ut av ditt Ekip Touch vern?

Ekip Touch er ABBs mest avanserte vern som gir mange muligheter og stor fleksibilitet. Se vår videoserie som viser hvordan du best stiller inn vernene for å få en kostnadseffektiv og pålitelig løsning.

center

Emax 2 og Tmax XT med Ekip Touch vern gir økt nøyaktighet når det gjelder rapportering, overvåking og kontroll av anlegget. Dette bidrar til effektiv drift, forutsigbart vedlikehold og god oversikt over energiforbruket. Noe som igjen bidrar til en kostnadseffektiv og pålitelig løsning hvor effektbryteren tar en rolle som mer enn et anleggsvern. For at du skal få best nytteverdi av din effektbryter har vi laget en videoserie som guider deg gjennom de forskjellige innstillingene. Videoene viser hvilken informasjon som kan leses ut og hvordan din bryter kan settes opp.

Video nr 1 Emax 2 – Måleverdier og navigering . Videoen tar deg gjennom de ulike visninger for måling og hvordan det navigeres mellom de ulike visningene.

Video nr 2 Emax 2 – Hovedmeny og navigering. Denne videoen navigerer deg gjennom hovedmenyen og forklarer hvilke muligheter som ligger under dette feltet.

Video nr 3 Emax 2 – Programmering av I/O moduler for Emax 2 og Tmax XT. Videoen guider deg gjennom det å programmere digitale inn- og utganger på din bryter. Dette er relevant dersom det er benyttet, eller skal benyttes slike moduler for bryteren. 

Video nr 4 Emax 2 – Programmering av temperaturmodul for Emax 2 og Tmax XT. Denne videoen tar deg gjennom programmering av temperatursensor-modulen Ekip 3T. Dette er en modul som samspiller med tilhørende PT1000 sensorer, for overvåkning av temperatur på strømførende skinner. 

Video nr 5 Emax 2 – Programmering av I/O modul for å legge ut bryter fra eksternt signal. Videoen viser hvordan du programmerer digitale innganger på bryteren for å legge ut/trippe bryter. Dette scenarioet kan være relevant dersom et samspill mellom flere produkter er ønskelig. 

Video nr 6 Emax 2 – Programmering av logikk i bryter for å skape egendefinert status. Her viser vi deg hvordan du kan sette opp logikk på bryteren slik at den sender et signal dersom en hendelse oppstår. Dette eksemplet tar for seg en hendelse som skal aktivere en digital utgang. 

For å kunne gjennomføre en programmeringene beskrevet i videoene 3-6 kreves et Test og Programmeringsverktøy (Ekip T&P) i kombinasjon med kostnadsfri Software som kan lastes ned til PC. 

center

Varenummer for Ekip T&P (Test og programmeringsverktøy):
1SDA066989R1 - Ekip T e P TEST AND PROGRAMMING UNIT  

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp