Implementer ISO 50001 med ABB Ability™ Energy Manager

Få et bærekraftig anlegg med ABB Ability™ Energy Manager, en toppmoderne skytjeneste som gir informasjon og innsikt for å minimere kostander og maksimere ytelse.

ABB har en bred produktportefølje som utfører sanntidsmålinger og kan kontinuerlig dele data med skytjenesten. Man kan overvåke flere nivå i distribusjonen og har etter kort tid opparbeidet en kompleks og detaljert historikk.

Få full oversikt over det elektriske systemet, hvor som helst og når som helst.
Få full oversikt over det elektriske systemet, hvor som helst og når som helst.
center

For å få verdi ut av stordata er det viktig å kunne tolke og analysere de dataene man har. Med ABB Ability Energy Manager kan man enkelt lese ut trender og statistikk fra forbruket og videre ta høyde for dette i beregning av budsjetter, driftskostnader og energikostnader. Ettersom ulike roller i bedriften har ulike preferanser til dataene som skal fremheves, kan man selv skreddersy Dashbord ved hjelp av moduler designet for ulike formål. Skytjenesten har flere titalls moduler tilgjengelig og noen av disse er spesielt tilpasset for implementering av energiledelse - ISO 50001.

I grafen ser man effektforbruk per time på en valgt dag. Her har man satt en øvre grense, som man dessverre har overskredet rundt kl. 0830. Dette kan, hvis avtalt, medføre effekttariff og man bør derfor utføre tiltak for å unngå at dette gjentar seg.
I grafen ser man effektforbruk per time på en valgt dag. Her har man satt en øvre grense, som man dessverre har overskredet rundt kl. 0830. Dette kan, hvis avtalt, medføre effekttariff og man bør derfor utføre tiltak for å unngå at dette gjentar seg.
center

I ABB Ability™ Energy Manager kan man hente ut forbruk av elektrisitet, vann, olje og gass, samt få oversikt over selvprodusert energi. Man kan presentere og sammenligne data på utstyrsnivå, grupperinger av utstyr eller anlegget i sin helhet. Dette gir en god kartlegging av energiforbruket og et godt utgangspunkt for videre arbeid mot et bærekraftig anlegg - en kontinuerlig prosess av planlegging, gjennomføring, kontroll og evaluering. Med en omfattende historikk har man et detaljert grunnlag for å fastsette et forventet nivå på energiforbruket, en basislinje for energi (EnB). Man bør deretter velge nøkkeltall som kan overvåkes, også kalt energiytelsesindikatorer (EnPI), og på den måten følge utviklingen i det tidsrommet man ønsker. Eksempelvis kan nøkkeltallene være kWt/liter, kWt/produkt eller kWt/gjest, alt etter hvilken bransje man er i og hva som er hensiktsmessig å måle.

Intuitivt energioppfølgingssystem (EOS)
Intuitivt energioppfølgingssystem (EOS)
center

Neste steg vil typisk være å analysere forbruket og definere tiltak for en mer energieffektiv drift. Etterhvert som man gjentar prosessen vil man enkelt kunne se forskjellen på forbruket før og etter iverksatte tiltak. For den ansvarlige, for eksempel energileder, vil et slikt verktøy forenkle hverdagen betraktelig, og man vil ha full kontroll på anleggets forbruk, når som helst og hvor som helst. Skytjenesten er utviklet i samarbeid med Microsoft Azure og driftes igjennom deres skyplattform og datasentre. Dette gjør at vi kan garantere det siste nye innen cybersikkerhetsløsninger og at dine data behandles trygt under strenge sikkerhetsrutiner og barrierer.

Ved å implementere ISO 50001 bidrar man til flere av FNs bærekraftmål. Er man allerede sertifisert med ISO 9001, 14001 og/eller 45001, så er ISO 50001 bygget opp med samme struktur og kan integreres i et felles overordnet system.

ABB har mange produkter som kan bidra med data for et fullverdig energioppfølgingssystem (EOS), og her er en liten håndfull av disse:
- Effektbrytere
- Målere
- Nettanalysatorer
- Lysbuevakt
- Mellomspent vern
- UPS
- ATS

Lyst til å prøve?

Bestill og test ut ABB Ability™ Energy ManagerABB Ability MarketplaceTM. Ønsker man i tillegg ressursstyring av anlegget, kan kombinasjonen av energi- og ressursstyring bestilles på samme sted. Denne kalles Energy and Asset Manager Bundle.

Dette var en kort introduksjon i hvordan ABB Ability™ Energy Manager er skreddersydd for ISO 50001. Ønsker du flere detaljer, les gjerne vår dedikerte brosjyre om temaet eller klikk her for å lese hvordan ABB Ability™ Energy and Asset Manager bidrar til å oppnå LEED® V4 sertifisering. ABB Ability™ Energy Manager kan også brukes ved BREEAM2 sertifisering, der skytjenesten gir en intuitiv oversikt over alle forbrukskildene som måles.

Har du spørsmål eller ønsker å diskutere løsninger, ikke nøl med å ta kontakt.

Lykke til med en bærekraftig utvikling.

ABB Ability™ Energy and Asset Manager finner du på ABB Ability Marketplace™
ABB Ability™ Energy and Asset Manager finner du på ABB Ability Marketplace™
center

Har du spørsmål vil vi gjerne høre fra deg!

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp