Energisnålt och högteknologiskt boende i Brobyholms smarta samhälle

Energisnålt och högteknologiskt boende i Brobyholms smarta samhälle

Ett hem är mycket mer än bara en plats att bo på. Det är en plats fylld av personliga och känslomässiga band samt ett utrymme som kan anpassas efter de boendes smak och spegla deras önskemål om livsstil. 

I Brobyholm-projektet valde partners att skapa en livsstil där hemägare aktivt kan minska sitt koldioxidavtryck och därigenom bidra till att minska klimatpåverkan. Detta uppnås genom att använda avancerad energihantering, smarta hemprodukter och modern teknik som sätter människan och miljön i centrum.

För att förverkliga denna vision samarbetade byggbolaget S. Property Group med olika teknikpartners, såsom ABB Electrification, Samsung Electronics, OBOS, Tre Sverige och CleanWatts. Dessa partners tillhandahöll verktygen för att invånarna enkelt och smart ska kunna hantera sin energianvändning samtidigt som de upprätthåller sina dagliga rutiner i komfort och bekvämlighet. Men visionen sträcker sig längre än så. Brobyholm strävar efter att bli koldioxid- och kostnadsneutralt, vilket ger en verklig inblick i hur framtida samhällen kan utformas.

center

Utmaningar och lösningar

Att framtidssäkra bostäder för hållbarhet är ingen enkel uppgift. Bostäder har ett av de högsta koldioxidavtrycken inom alla sektorer, och byggnader står för cirka 40 procent av den globala energiförbrukningen. Stigande energipriser i hemmet är också en viktig fråga för invånare runt om i världen, tillsammans med klimatförändringar. Partners var medvetna om att ökad hållbarhet måste uppnås utan att kompromissa med varken stil eller komfort, vilket är av största vikt då människor vanligtvis tillbringar 90 procent av sin tid inomhus.

Partnerskap för att erbjuda hållbara boendelösningar

Genom att identifiera utmaningar och möjligheter arbetade partners tillsammans för att skapa en mer hållbar lösning för Brobyholm – en lösning som skulle leda till fossilbränslefria hem inom en generation.  

Bostäderna i Brobyholm är de första i världen som har tillgång till och presenterar en helhetslösning för smarta hem genom ett integrerat system från ABB-free@home® och Samsung SmartThings. Detta säkerställer att invånarna smidigt kan hantera sina hushåll. I detta projekt kommer alla smarta hemprodukter och enheter att anslutas sömlöst och säkert via Samsung SmartThings-appen. Det inkluderar även ABB-free@home® rumsstyrning och ABB IP Touch® 10'' pekpanel som central teknik för styrning av smarta hem.  

För att säkerställa en smidig hantering av alla produkter och lösningar, inklusive apparater och energiproduktion, valdes en installation av IoT (Internet of Things). ABB-free@home® och Samsung SmartThings har gått samman för att skapa en unik och integrerad lösning. Apparna är sömlöst integrerade i Brobyholms egen plattform för fastighetsförvaltning, vilket möjliggör en övergripande kommunikation mellan dem. Baserat på branschstandarden Matter kontrolleras enheter som Eve Energy, Eve Motion och Eve Door & Window genom Samsung SmartThings-appen.

  • Saga-serien är vårt senaste sortiment av strömbrytare och vägguttag som har installerats i demohuset.
  • Saga från ABB kombinerar en stilren nordisk design som passar alla typer av interiörer.

Enkel hantering av enheter genom integrerade system

Det första integrerade systemet av sitt slag täcker alla behov för de boende: säkerhet, media, belysning, persienner, dörröppning, eluttag, energi, vitvaror, värme, ventilation, luftkonditionering (HVAC), sensorer, kameror, TV och energihantering. Genom att använda information från olika enheter som är anslutna till systemet via telefonen får invånarna möjlighet att effektivt hantera sin totala energiförbrukning. Till exempel kan de enkelt släcka lampor på distans och ladda sina elfordon med hjälp av telefonen.

Genom en separat instrumentpanel kan fastighetsoperatören genomföra diagnostik av apparater och effektivt underhåll. Det innebär att de kan övervaka och styra befintliga apparater, både i nödsituationer och för att hålla koll på nyinstallerade enheter för underhåll och driftseffektivitet.

Husägare och fastighetsförvaltare har nu möjlighet att ansluta och kontrollera en bred variation av hushållsenheter och apparater. Det ger dem en helt individanpassad fastighetsförvaltning och långtgående kontroll över energiförbrukningen.

"Byggnader förbrukar mer än 30 procent av världens energi och genererar nästan 40 procent av de globala koldioxidutsläppen", säger Mark Zwerner, Vice President Global Strategic Partnerships, från ABB Electrifications division Smart Buildings.

"För att möta dessa utmaningar fokuserar ABB på att utveckla och implementera innovativ teknik för energihantering. Målet är att minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen samtidigt som man ökar komforten och användarvänligheten genom ett holistiskt smart hem-system. Detta gäller inte bara för enskilda lägenheter eller hus, utan måste fungera holistiskt för hela fastigheten eller samhället som helhet", berättar Mark Zwerner.

Maximera användningen av egenproducerad energi

Nettonollsamhällen är beroende av förnybar energi som SMA:s solcellssystem (PV) som kommer att spridas över hela området och integreras med lagringsmöjligheter. Tillsammans skapar solcellsnätverket ett lokalt elnät som också är utrustat med Cleanwatts toppmoderna virtuella energidelningsfunktioner som stöder energisjälvförsörjning och lägre energiräkningar.

ABB:s energihanteringssystem InSite övervakar och styr de viktigaste elektriska komponenterna, inklusive solceller och elbilar, samt gas och vatten, för att optimera energiflöden i varje hushåll. Genom att ta hänsyn till prognostiserad solcellsproduktion, nättariffer och förbrukningsmönster balanserar systemet energinätet över hela samhället genom virtuell energidelning. Detta resulterar i betydande kostnadsminskningar för invånarna.

Med hjälp av energidata kan InSites system hantera belastningar på ett sätt som utnyttjar självproducerad energi maximalt. Till exempel kan vattentankar värmas upp när det finns överskottsenergi från solpanelerna. Vid låg solenergiproduktion går enheterna in i energisparläge för att minska energiförbrukningen. Dessutom kan elfordon utrustade med ABB Terra AC-laddare användas för energioptimering.

  • Saga - ABB:s senaste sortiment av strömbrytare och vägguttag.

De integrerade lösningarna gör det möjligt för invånarna att både spara energi och elkostnader samtidigt som de minskar sin koldioxidpåverkan. Både fastighetsförvaltare och de boende får möjlighet att noggrant övervaka sin energiförbrukning och anpassa belysning och uppvärmning automatiskt.

Säkerhet är en central komponent i systemet med möjligheten att ställa in larm för närvarosimulering, övervakning av öppna fönster och dörrar, samt aviseringar om eventuella vattenläckor som kan stängas av på distans för att förhindra vattenskador. Dessutom finns en fjärrlåsfunktion för att öka tryggheten.

Vardaglig bekvämlighet står i fokus i det integrerade systemet, inklusive möjligheten att aktivera förinställda lägen så som "wake-up mode," vilket automatiskt öppnar gardiner och tänder lampor på morgonen.

En hållbar samhällsutveckling genom samarbete

Brobyholm representerar en framtidens bostad med hjälp av öppen teknik, införande av branschstandarder och samarbete mellan leverantörer. Det handlar inte bara om teknologisk utveckling, utan om att skapa ett samhälle där samarbete och innovation bidrar till människors livskvalitet samtidigt som beroendet av jordens resurser minskar. Brobyholm är därmed ett konkret exempel på hur vi kan forma en mer hållbar och framtidssäker boendemiljö.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska case study daterat 22 november 2023, vilket kan läsas i sin helhet inklusive bilagor på abb.com. Om tolkningsfrågor uppstår gäller den engelska versionen.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp