ABB prioriterar industrins operatörers välmående genom att leverera en arbetsplats med omgivningskännedom

ABB prioriterar industrins operatörers välmående genom att leverera en arbetsplats med omgivningskännedom

  • Operator Wellbeing Service skapar en hälsosammare arbetsplats för operatörerna, samtidigt som den hjälper till att stärka anläggningens prestanda och förebygger olyckor och oplanerade driftstopp som beror på den mänskliga faktorn
  • Digitalt verktyg mäter koldioxidnivåer, temperatur, belysning och akustik i industriella kontrollrumsmiljöer
  • 90 procent av olyckor inom olja- och gassektorn, relaterade till mänskliga faktorn, kan härledas till brister i arbetsmiljön enligt en studie

ABB har lanserat Operator Wellbeing Service (OWS), ett digitalt verktyg, vars syfte är att leverera den optimala arbetsmiljön för personal i industriella kontrollrum.

Trots att de är operativt kritiska för stora delar av världens egergiinfrastruktur och industrier, förbises ofta dagens kontrollrum och dess omgivningar, där många anläggningar är föråldrade, eller saknar lämpliga verktyg för att säkerställa optimal arbetsmiljö för välmående operatörer.

ABB:s OWS-lösning är designad att leverera säkerhet, intelligens och hållbarhet till verksamheten, genom att möjliggöra anläggningsägare att undersöka och mäta luftkvalitet och ljudnivåer i realtid, säkerställa korrekta belysningsnivåer enligt tillämplig standard samt hantera temperaturnivåer för att hjälpa anställda att bibehålla sitt fokus och sin effektivitet.

ARC Advisory Group beräknar att 40 procent av förluster, orsakade av oplanerade driftstopp på den globala processindustrimarknaden, är direkt relaterade till den mänskliga faktorn, medan en studie publicerad i International Journal of Occupational Safety and Ergonomics har identifierat arbetsmiljön som den huvudsakliga faktorn i 90 procent av olyckorna inom olja- och gasindustrin.

Genom att bygga vidare på ABB:s ledande position inom kontrollrumsdesign, samt arbetsplats- och teknikinnovation, agerar OWS till att säkerställa en hälsosammare arbetsplats för operatörer, samt förbättrad anläggningsprestanda och -säkerhet.

Operatörens välmående är den viktigaste framgångsfaktorn för produktiv och säker verksamhet. Mänskliga faktorer utgör en fundamental grund för kontrollrumslösningen. När operatörerna är gladare, piggare, mindre stressade och säkrare, blir resultatet bättre beslutsfattande och färre driftstopp.

Ulf Engberg, General Manager på Control Room Solutions inom ABB Energy Industries.
Ulf Engberg, General Manager på Control Room Solutions inom ABB Energy Industries.
left

"Ogynsamma arbetsförhållanden är kända faktorer som förvärrar trötthet och distraktion”, säger Ulf Engberg, General Manager på Control Room Solutions inom ABB Energy Industries. ”OWS förebygger detta, genom att leverera data i realtid till ledningen så de kan mäta arbetsförhållanden och göra nödvändiga förbättringar. Dessutom säkerställer det att anläggningsägare alltid kommer hålla sig á jour med ISO 11064.”

ABB:s affärsområde Process Automation automatiserar, elektrifierar och digitaliserar industriell drift för många olika slag av essentiella behov – från att tillhandahålla energi, vatten och material till att tillverka varor och transportera dem ut på marknaden. ABB Process Automation har cirka 20 000 medarbetare, ledande teknik och serviceexperter som hjälper kunder inom process-, hybrid- och sjöfartsindustri att förbättra prestanda och säker drift som möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid.

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 140 års expertis driver ABB:s fler än 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 6 februari 2024, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Endnotes

  1. https://www.arcweb.com/blog/ergonometrics-better-operator-ergonomics-increase-plant-kpis
  2. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10803548.2021.1916238

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp