ABB uppgraderar kraftförsörjningen till ett av Norges största industriområden

ABB uppgraderar kraftförsörjningen till ett av Norges största industriområden

Det norska elbolaget Herøya Nett ersätter den befintliga kraftförsörjningen med ny ABB-teknik för att förbättra tillgängligheten och säkerheten samtidigt som de minskar underhållsarbetet med 80 procent.

Med sina 80 företag, 2 500 anställda och en årsomsättning på 1,5 miljarder dollar är Herøya Industrial Park i Porsgrunn, Norge, ett av landets största industriområden. Elbolaget Herøya Nett äger, driver och underhåller kraftförsörjningen och distributionen till industriparken, där man konsumerar ungefär 1 TWh energi varje år. Industriparken står för nästan en procent av Norges totala elförbrukning.

ABB tillhandahåller digital kraftförsörjning till Herøya Nett, och i det senaste projektet kommer det befintliga ställverket på 12 kilovolt bytas ut till smarta kraftlösningar. Det nya ställverket kommunicerar via fiberoptiks kabel med elbolagets kontrollcentral.

Säkerhet står högst på agendan för elbolaget, tillsammans med pålitlig strömförsörjning. Projektet kommer uppgradera den föråldrade infrastrukturen och förse industriparken med säker och smart tillgång till el.

”Anläggningar som är över 50 år gamla är varken säkra eller effektiva. Den gamla utrustningen är inte kapslad och erbjuder därför begränsad säkerhet mot oavsiktlig kontakt och ljusbågar”, säger Øyvind Nyhus, verkställande direktör på Herøya Nett. ”Hälsa, säkerhet och miljö (HSE) är, tillsammans med pålitlig kraftförsörjning, viktiga faktorer för Herøya Netts industrikunder. Därför jobbar vi med ABB för att designa bort den gamla infrastrukturen och ersätta föråldrade ställverk för att på så sätt förbättra stabiliteten och säkerheten, samtidigt som vi digitaliserar hela vägen från elnätet till ställverket.”

Øyvind Nyhus, verkställande direktör på Herøya Nett.
Øyvind Nyhus, verkställande direktör på Herøya Nett.
center

Installationen inkluderar ställverket ABB UniGear ZS1 som utrustats med skydds- och kontrollreläer i ABB Relion® 615-serien och digital kommunikation med IEC 61850. De nya skåpen är hermetiskt tillslutna vilket gör dem skyddade, och de är säkrare än de gamla eftersom ljusbågar leds upp i och ut ur kraftrummet på ett tryggt sätt.

Øyvind förklarar också att det nya digitaliserade ställverket kommer medföra lägre driftkostnader: ”Tiden för regelbundet underhåll minskar från en vecka till en dag per cell. Den tiden kan vi lägga på annat i verksamheten.”

”Herøya Nett kommer kunna erbjuda stabilare kraftförsörjning till sina industriella kunder, bättre hälsa, säkerhet och miljö till sina anställda och enklare drift”, säger Gøran Salomonsen, verkställande direktör för ABB Electrification Norway. ”Leveranserna förstärker vår starka relation med Yara, ägaren bakom Herøya Nett, och deras andra dotterbolag.”

ABB kommer att erbjuda en komplett tjänst från design och installation till underhåll, i ett tätt samarbete med vår partner Caverion. Kontraktet inkluderar ett serviceavtal mellan ABB och Herøya Nett, inklusive servicebemanning på anläggningen inom tre timmar. 

”Vi ser fram emot att fortsätta vårt fruktbara samarbete med Herøya Nett”, säger Salomonsen. ”Vi är också stolta över att den nya kraftförsörjningen från ABB kommer driva planerade anläggningar och uppgraderingar i industriparken. Två exempel är Elkems storskaliga batterimaterialfabrik för eMobility, och elektrifieringen av Yaras ammoniakfabrik som kan minska koldioxidutsläppen med 800 000 ton per år.”

Foto: Siri Krohn-Fagervoll/Herøya Industripark AS

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp