ABB elektrifierar Helsingborgs Hamn

ABB elektrifierar Helsingborgs Hamn

Helsingborgs Hamn har som mål att vara Sveriges mest hållbara hamn 2022. Ett viktigt steg mot att driva en helt fossilfri verksamhet har tagits: Helsingborg blir första hamn i Sverige med elektriska dragbilar och för laddinfrastrukturen står ABB.

Nio av tio varor kommer sjövägen till Sverige. Många av dem kommer till Helsingborgs Hamn, Sveriges näst största och en av norra Europas ledande containerhamnar. Här lastades och lossades åtta miljoner ton gods förra året.

Personbilarna i hamnen har redan elektrifierats och nu har första steget i elektrifieringen av arbetsfordonen tagits: investeringen i fyra elektriska dragbilar från holländska Terberg som ska köra containrar till och från båtarna i den tre kilometer långa hamnen. Varje eldragbil innebär en årlig utsläppsminskning med 5,6 ton koldioxidekvivalenter. Eftersom den inte släpper ut några föroreningar som kväve eller svaveloxider kommer luftkvaliteten i hamnen även att förbättras.

”Vi strävar efter att vara Nordens modernaste hamn och vårt omfattande hållbarhetsarbete är en viktig del av det. Investeringar i innovativ teknik som ökar kapaciteten och förbättrar hållbarheten är en förutsättning för att nå våra hållbarhetsmål”, säger Bart Steijaert, vd Helsingborgs Hamn.

  • Fyra elektriska dragbilar ska köra containrar till och från båtarna i den tre kilometer långa hamnen. Foto: Charlotte Carlberg Bärg
  • Terra 184 är en robust laddare från ABB som klarar av att leverera den höga effekt som dragbilarna kräver. Foto: Charlotte Carlberg Bärg
  • Helsingborg blir första hamn i Sverige med elektriska dragbilar och för laddinfrastrukturen står ABB. Foto: Charlotte Carlberg Bärg
  • Jenny Miltell, ABB Electrification. Foto: Pia Nordlander, bildN

Ett hamnområde med mycket gods och tung trafik är en utmanande miljö att elektrifiera. Den ställer krav på robusta DC-laddare med höga effekter och valet föll därför på den nya modellen Terra 184 på 180 kW som gör det möjligt att antingen ladda ett fordon på full effekt eller dela på effekten och ladda två samtidigt. De fyra högeffektsladdarna från ABB köptes in via energiteknikdistributören Rexel.

”Terra 184 är en robust laddare som klarar av att leverera den höga effekt som dragbilarna kräver. Tack vare att ABB själva utvecklar både mjuk- och hårdvara så har vi en väldigt djup kompetens inom elektrifiering. Det är något som kommer våra kunder både lokalt och globalt till godo”, säger Jenny Miltell, säljare på ABB Electrification i Sverige. ”Det här är ett första viktigt steg på väg mot Helsingborgs Hamns mål att bli helt fossilfri. Men en av de viktigaste fördelarna, förutom minskad miljöpåverkan, är att elektrifieringen bidrar till en tystare och renare hamn och därigenom en bättre arbetsmiljö för alla som arbetar där.”

I Helsingborgs Hamn har laddinfrastrukturen planerats så att dragbilarna med små laddningsraster ska klara en hel dags produktion utan någon längre laddning. Simuleringar har gjorts på hur eldragbilarna ska fungera med laddningsmönster som naturligt följer personalens pauser. Enkelhet har varit viktigt, och snabbladdarna från ABB har placerats lätt tillgängliga för hamnens personal.

Mats Lundqvist och Christina Argelius på Helsingborgs Hamn. Foto: Charlotte Carlberg Bärg
Mats Lundqvist och Christina Argelius på Helsingborgs Hamn. Foto: Charlotte Carlberg Bärg

”I första fasen testar vi fyra dragbilar och fyra laddare. Fungerar det bra kommer vi att titta på upphandling av ytterligare elektrifierade dragbilar. Målet är att vi ska ha helt fossilfria arbetsfordon 2024”, säger Christina Argelius, teknikchef Helsingborgs Hamn.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom banbrytande ingenjörskonst där mjukvara kopplas samman med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp