Den digitala ställverkslösningen UniGear Digital säkerställer kraftförsörjning i Helsinki Smart City

Den digitala ställverkslösningen UniGear Digital säkerställer kraftförsörjning i Helsinki Smart City

Det finska elnätsbolaget Helen Electricity Network förlitar sig på det innovativa konceptet ABB Ability™ och det luftisolerade ställverket UniGear för mellanspänning för att göra sina elnät smartare och mer tillförlitliga.

Kalasatama betyder fiskehamn på finska. Det här nya området i Helsingfors är dock inte känt för sin hamn eller sina skaldjur, utan för en ny standard inom smart stadsbyggande och stadskonstruktion. I det här nya området längs den finska huvudstadens östra strandlinje finns redan ett brett spektrum av smarta lösningar tillgängliga – och fler är på väg. ABB:s innovativa ställverkskoncept för mellanspänning, UniGear Digital, är den teknik som valts av det lokala eldistributionsföretaget Helen Electricity Network Ltd för att uppfylla de höga kraven som stadsdelen Helsinki Smart City ställer på eldistribution.

I den nya stadsdelen i den finska huvudstaden lanseras och testas fräscha och innovativa idéer och koncept. Den bakomliggande tanken är att utforma nya tjänster och lösningar som skapar bekvämlighet och gör vardagslivet för människor som bor i området smidigare. Idag använder de boende en rad smarta lösningar: från ett högteknologiskt avfallshanteringssystem som låter de boende slänga sitt skräp i en underjordisk rörledning, till digitala verktyg som ger dem nära nog realtidsuppdaterade data om deras energi- och vattenförbrukning som konsumentupplysning. Andra innovationer är en smart behållare som fungerar som ett bibliotek med självbetjäning och ett mobilbaserat bokningssystem för gemensamma elbilar.

En smart stad är oerhört beroende av el och behovet ökar ständigt och även kortare strömavbrott blir förödande. För Helen Electricity Networks del kräver det nya området smarta och tillförlitliga lösningar för eldistribution. I centrala Kalasatama har nya automatiseringslösningar införts för styrning av det lokala distributionsnätet.

"Som vi ser det är UniGear Digital och de nya skyddsmekanismerna de viktigaste nya teknikerna i distributionsnätet i Kalasatama. Det är en tillförlitlig och kostnadseffektiv ställverkslösning och en väg framåt för de alltmer komplicerade mellanspänningsnäten, som behöver vara säkrare och mer driftsäkra och erbjuda större flexibilitet och tillgänglighet”, säger Mika Loukkalahti, systemadministratör på Helen Electricity Network Ltd. ”Lösningen säkerställer oavbruten strömförsörjning till kritiska områden, även i händelse av strömavbrott. I framtida nya projekt kommer ström- och spänningsgivare och datadistribution via processbuss sannolikt att vara det självklara valet för Helens stationer för mellanspänning.”

I området ligger även solcellsanläggningen Suvilahti. När volymen av solenergi ökar, varierar elproduktionen efter väderförhållandena. För anläggningens del medför det att det är nödvändigt att bibehålla balansen i elnätet – och för det krävs intelligenta distributionslösningar. Tack vare de skyddssystem som ingår som en del av lösningen UniGear Digital kan strömavbrott undvikas fullständigt, alternativt förkortas avsevärt.

Det storskaliga smarta stadsprojektet Kalasatama inleddes 2009 och kommer att fortsätta in på 2030-talet. När allt är klart kommer Kalasatama att rymma bostäder för omkring 20 000 människor och utgöra en arbetsplats för ytterligare omkring 8 000. Restiden till stadskärnan med tunnelbanan är sex minuter. Själva hamnen stängdes 2008, men för Helsingfors invånare är fritidsfiske med fiskelicens fortfarande tillåtet i Kalasatama.

ABB Ability™ är ABB:s enhetliga, branschöverskridande digitala lösning som gör det möjligt att öka produktiviteten och sänka kostnaderna.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp