ABB:s ekoeffektiva AirPlus™-teknik levereras till norska smarta elnät

ABB:s ekoeffektiva AirPlus™-teknik levereras till norska smarta elnät

I Stavanger-regionen har Lyse Elnett antagit utmaningen att göra stadens åldrande elnät smartare och grönare.

Det norska elbolaget Lyse Elnett driver Norges största pilotprojekt inom smarta elnät inom vilket 25 sekundära elkraftsanläggningar automatiseras i Stavanger. ABB har valts för att leverera smarta mellanspänningsställverk, lågspänningsbrytare och näthanteringssystem. Det här smarta elnätet är en betydande milstolpe för nätoperatörerna. Men det är också banbrytande inom ett annat område, eftersom Lyse Elnett har installerat ekoeffektiva gasisolerade ställverk (GIS) med ABB:s innovativa AirPlus-teknik.

Kuststaden Stavanger lockar många besökare, både för jobb och nöje. Staden är känd som norra Europas oljehuvudstad. Den har i hög grad bidragit till den norska ekonomin genom oljeutvinningen i Nordsjön sedan 1970-talet. Stavanger är också ett nav för turister, eftersom många besökare kommer till regionen för att gå ombord på något av de kryssningsfartyg som färdas genom fjordarnas häpnadsväckande natur.

I staden, som är landets fjärde största, står det lokala elnätsbolaget inför utmaningen att uppgradera det åldrade elnätet och göra det smartare för att det ska kunna hantera den ökande efterfrågan. Efter 40 års drift närmar den befintliga mellanspänningsutrustningen slutet av sin livslängd. Ytterligare en utmaning är att energiproduktionen och förbrukningen har blivit mer lättrörlig i takt med att andelen förnybar energi och antalet elbilar som är anslutna till elnätet ökar.

För att garantera en säker, tillförlitlig och effektiv nätdrift och en optimal användning av det tillgängliga utrymmet, har ABB installerat det kompakta gasisolerade ställverket SafePlus för mellanspänning i de befintliga elkraftsanläggningarna. Safeplus erbjuder fullständig motordrift och fjärrstyrning från driftcentralen, vilket hjälper företaget att avsevärt reducera den tid som måste ägnas åt att åtgärda fel i elnätet. Tack vare sensorteknik kan man uppnå korrekta mätningar med låga förluster och smidig datahantering.

Lyse Elnett har som åtagande att fatta miljömässigt hållbara beslut. För att uppfylla deras krav har ABB utrustat vissa av de gasisolerade ställverken med den ekoeffektiva AirPlus-tekniken.

AirPlus är en gasblandning för GIS och ett klimatvänligt alternativ till traditionell SF6 (svavelhexafluorid) – en potent växthusgas som hittills använts i gasisolerade ställverk. AirPlus är den första ”gröna” alternativa gasen på marknaden för mellanspänningsställverk och utgör ett led i ABB:s pågående strategi för att utveckla ekoeffektiv teknik. Ställverksenheterna som har AirPlus installerade hos Lyse Elnett är lika tillförlitliga som konventionella GIS, men innehåller en isoleringsgas som har en global uppvärmningspotential (GWP1) på mindre än 1.

”En hållbar utveckling och att begränsa miljöpåverkan är kritiska aspekter när vi utvecklar morgondagens infrastruktur. Vi ville vara pilotanvändare av ABB:s klimatvänliga gasisolerade ställverk med AirPlus för att skaffa oss förstahandskunskaper om den här nya tekniken”, säger Siri Torgersen Ravndal, avdelningschef för Smart Grid på Lyse Elnett. ”För oss var det också viktigt att få samma funktionalitet som med konventionella ställverk, utan att behöva ändra våra driftsprocesser.

1 GWP: Den globala uppvärmningspotentialen beskriver hur mycket värme en växthusgas fångar i atmosfären. Den jämför mängden värme som fångas av en viss massa av den aktuella gasen med den mängd värme som fångas av en liknande massa koldioxid. GWP uttrycks som en koldioxidfaktor. 

Foto med tillstånd av Lyse Elnett AS

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp