ABB och Ahlsell krokar arm för ett mer hållbart samhälle

För att driva hållbar utveckling framåt krävs både samverkan och innovationer. ABB och Ahlsell har ett gemensamt hållbarhetsarbete, och när Ahlsells nu elektrifierar godstransporter så spelar ABB:s högeffektsladdare en viktig roll.

Grossisten Ahlsell har åtagit sig att ställa om sin svenska fordonsflotta till mer hållbara transportsätt, och ABB underlättar övergången genom att leverera en högeffektsladdare till ett pilotprojekt för elfordon.

En tung lastbil kommer att köra mellan centrallagret i Hallsberg och hubben i Mariestad, och beräknas köra 5000 mil per år och minska koldioxidutsläppen med 40 ton per år. År 2045 kommer hela Ahlsells verksamhet att vara fossilfri.

  • När Ahlsell testar elektrifierade transporter mellan centrallagret i Hallsberg och hubben i Mariestad så finns ABB med.
  • Under tiden som lastbilen lastas i Hallsberg så laddas den med Terra HP 175 kW högeffektsladdare från ABB.

”Elektrifierade transporter är viktiga för att vi ska nå vårt mål att bli fossilfria. För oss är det viktigt att göra konkreta test i verkligheten, och försöket i Hallsberg fungerar bra”, säger Gunilla Sandström, miljö- och hållbarhetschef Ahlsell.

Godstransporter står för nära hälften av Ahlsells klimatpåverkan och arbetet med att minska klimatavtrycket pågår på flera fronter: vissa slingor trafikeras med eldistributionsbil, på andra har man bytt till HVO-bränsle och i någon stad används cykelbud. Inte minst viktigt är arbetet för att ändrade inköpsmönster som skulle minska antalet levereringsdagar, liksom att utvärdera ny teknik som exempelvis elvägar.

”För storskalig elektrifiering krävs mycket arbete med elnäten. Inom det området har vi ett starkt samarbete och många gemensamma affärer med ABB, framför allt med deras enhet som tillverkar kabelskåp och fördelningscentraler”, säger Peter Schulte, segmentschef för elnät och telecom på Ahlsell.

Brett hållbarhetsarbete länkar företagen samman

Elektrifieringen är viktig i klimatomställningen, men Ahlsells hållbarhetsarbete är större än så. Precis som på ABB så handlar det om ett brett åtagande med fokus på minskad miljöpåverkan, ansvarsfulla inköp, hälsa och säkerhet samt innovation och samarbete. Just samarbete med andra företag är en förutsättning för att lyckas, och tillsammans för ABB och Ahlsell diskussioner om allt från förpackningsstorlekar till hur kunder kan påverkas att göra medvetet mer hållbara val.

”Det går inte att skapa lösningarna på egen hand; vi måste kroka arm och göra det tillsammans. På våra möten har vi bland annat tittat på material, emballage, paketering och optimerad logistik. Och på mjukvarusidan händer det mycket med smarta digitala lösningar som kommer att bli viktiga i vårt framtida arbete”, säger Joakim Vilhelmsson, ansvarig för grossistkanalen på ABB Electrification.

De konkreta lösningar som ABB och Ahlsell kan ta fram gemensamt är betydelsefulla för att driva hållbarhetsarbetet framåt.
De konkreta lösningar som ABB och Ahlsell kan ta fram gemensamt är betydelsefulla för att driva hållbarhetsarbetet framåt.
center

”Just nu skrapar vi bara på ytan med hållbarhet – det är ett så mycket större arbete än så här som kommer att påverka framtida lagstiftning, affärsmodeller och finansiella nyckeltal. Jag tror att vi som företag har en mycket viktigare roll än vi förstått, och för att verkligen kunna bidra till omställningen måste vi forma ett lag med en gemensam målbild. Ahlsell, ABB och andra företag behöver vara bäst i klassen och vi måste göra det här tillsammans”, säger Gunilla Sandström.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp