Energieffektivt vid Waggeryds massafabrik med ABB:s digitala lösningar

Energieffektivt vid Waggeryds massafabrik med ABB:s digitala lösningar

En djupare kunskap och kartläggning av brukets energiförbrukning har hjälpt till att fatta bättre beslut om en rad olika faktorer som påverkar den totala energieffektiviteten - och naturligtvis energikostnaderna.

"Kunskap är makt" är ett vanligt talesätt och massafabriken Waggeryd Cell  har på ett mycket klokt sätt använt moderna digitala lösningar för att fatta bättre beslut om sin elintensiva verksamhet. Nyckeln har varit den kombinerade kraften hos ABB Ability™ Condition Monitoring-tjänsten och den digitala energibedömningen av drivlinan, som möjliggörs av smarta sensorer. 

Att vara en tidig och framgångsrik användare av smart energibesparande teknik är inget nytt för Waggeryd, som är ett av de mest energieffektiva massabruken i världen. Hög energieffektivitet har alltid varit kärnan i Waggeryds filosofi sedan fabriken startade 1989. Bruket, som tillverkar cirka 190 000 ton marknadsmassa per år, har nu mer än 450 motorer installerade och var den första aktören inom massaindustrin som införde de högeffektiva synkrona reluktansmotorerna för flera år sedan. I dag anses det vara det mest produktiva massabruket i världen när det gäller ton som produceras årligen per anställd och det är lika högt rankat när det gäller energieffektivitet.

Kontinuerlig förbättring av energieffektiviteten och kostnadsbesparingar

Under de senaste åren har anläggningen beslutat att göra riktade, kostnadseffektiva investeringar i digitala verktyg som syftar till att ge kontinuerlig insikt och djupare kunskap om energianvändningen och om tillstånd och status i realtid för många av de motorer och tillhörande lager som driver de viktigaste processtillämpningarna vid varje given tidpunkt.

Därför installerade Waggeryd ABB AbilityTM Condition Monitoring-lösningen som möjliggörs av 167 smarta sensorer och digitaliserade därmed hela deras kritiska linje. Sensorn kan enkelt monteras externt på ABB- och icke-ABB-motorer, pumpar och allmänna maskiner för att mäta effektförbrukning, hastighet, vibrationsfrekvenser och temperaturer.

Sensorerna samlar enkelt in och överför data till ABB AbilityTM Condition Monitoring-systemet som analyserar informationen för att tillhandahålla viktiga driftsparametrar för utrustningen och ge tidig varning om potentiella problem som kan vara på väg att utvecklas, till exempel när ett lager tenderar att få högre vibrationer - och eventuellt fel.

Digital Powertrain Energy Appraisal, höjdpunkten för optimal energieffektivitet

ABB:s serviceexperter har tagit ytterligare ett steg längre genom att utnyttja de data som genereras genom tillståndsövervakningen, och en ny detaljerad rapport om ABB:s energieffektivitet, kallad Digital Powertrain Energy Appraisal har utförts. Resultaten har hjälpt Waggeryd att identifiera platser där ytterligare energibesparingar kan göras. Denna riktade digitala energibedömning visar var betydande energibesparingar kan vara möjlig genom att titta på hela drivlinan.

"Ett exempel på hur Digital Powertrain Energy Appraisal fungerar, utformades en rapport om de motorer som slösar energi vid Waggery. Den identifierade de som har låg driftseffektivitet, liksom andra som är feldimensionerade och därmed är underutnyttjade, vilket bidrar till slöseri med aktiv och reaktiv energi. Som ett första steg för att utnyttja informationen beslutade Waggeryd att inom en snar framtid modernisera sex motorer från en topp 10-lista över motorer, vilket möjliggör förbättringar och besparingar av både aktiv och reaktiv energi", förklarar Peter Isberg, Digital Lead på ABB Motion Services.

Framtiden med uppkopplade tillgångar

Genom att använda ABB:s digitala lösningar för övervakning av drivlinans tillstånd har Waggeryd nu applicerat kraftfulla metoder för att uppnå ytterligare energibesparingar. Den bättre insynen i hur motorerna alltid fungerar gör det möjligt för fabriksledningen att ta ett välinformerat beslut om vilka motorer som ska bytas ut och med vilka prioriteringar. Och som en sekundär fördel får fabriken förbättrad tillförlitlighet och tillgänglighet, vilket innebär högre drifttid för ännu bättre energieffektivitet och produktivitet i produktionen av högkvalitativ massa som säljs på marknaden till pappersfabriker.

Andreas Råvik, fabrikschef på Waggeryd Cell, är klart nöjd med resultaten. "Vi har fått förbättrad energieffektivitet genom att samarbeta med ABB. Genom att använda deras energirapporter kan vi identifiera tillgångar som felaktigt dimensionerade motorer eller gamla motorer med dålig verkningsgrad och byta ut dem. Digitaliseringens kraft har också resulterat i färre oplanerade produktionsstopp, eftersom vi kan åtgärda potentiella fel i god tid före ett haveri. Det viktigaste för oss är att fabriken fungerar varje timme varje dag året runt, med mycket få oplanerade stopp. När vi uppnår en hög produktionsnivå är vi verkligen energieffektiva."

I videon berättar Andreas Råvik mer hur ABB:s digitala lösningar används på Waggeryd Cell för förbättrad energieffektivitet:

ABB Ability™ Condition Monitoring för drivlinor optimerar prestanda och effektivitet hos roterande utrustning. Den möjliggör full insyn i alla parametrar för frekvensomriktare, motorer och pumpar och kan även användas på tillämpningar som kompressorer, transportörer, blandare och huvudaxlar för extrudermaskiner.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp