SureWave ให้พลังงานไฟฟ้าที่สะอาดสำหรับท่าเรือ ตั้งแต่เรือยอชท์ที่หรูหราจนถึงเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่

  • ABB SureWave เครื่องแปลงความถี่แบบคงที่ (Static Frequency Converter) รุ่นใหม่ที่มีเสถียรภาพสูงและจ่ายพลังงานที่สะอาดได้อย่างราบรื่นให้แก่เรือเดินสมุทรขณะที่จอดอยู่ในท่าเรือ
  • ช่วยให้อุตสาหกรรมการเดินเรือทั่วโลกลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดต้นทุนด้านพลังงาน
  • SureWave SFC เครื่องแปลงความถี่แบบคงที่ จะช่วยให้เจ้าของเรือไม่ต้องเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลที่ท่าเรือ ทำให้ไม่ต้องเสียค่าปรับและภาษี

SureWave Static Frequecy Converter ของ ABB คือเครื่องแปลงความถี่แบบคงที่รุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงและไร้มลพิษ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการถ่ายโอนพลังงานแบบอัตโนมัติจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบนเรือไปยังแหล่งพลังงานบนชายฝั่งได้อย่างมีเสถียรภาพและราบรื่น ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบดีเซลขณะจอดอยู่ในท่าเรือ การเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีการแปลงความถี่กระแสไฟฟ้าแบบคงที่รุ่นใหม่ จะช่วยให้เจ้าของเรือไม่ต้องเสียค่าปรับและภาษีที่ถูกเรียกเก็บเนื่องจากการไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากฝั่งขณะที่เรือจอดเทียบท่า

ABB ได้ออกแบบและพัฒนาให้ SureWave SFC มีขนาดที่เล็กลงกว่ารุ่นก่อนถึง 50 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มความยืดหยุ่น สามารถติดตั้งได้ทั้งบนเรือเดินสมุทรหรือติดตั้งบนฝั่งท่าเทียบเรือได้ โดย SureWave ของ ABB สามารถเชื่อมต่อแบบขนานหรือเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานหมุนเวียน อาทิเช่น โซลาร์ฟาร์ม หรือฟาร์มกังหันลม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เนื่องจากท่าเรือต่างๆทั่วโลกจะมีความถี่และแรงดันไฟฟ้าใช้งานที่แตกต่างกันไป ดังนั้นเครื่องแปลงความถี่แบบคงที่ SureWave SFC จึงให้ความยืดหยุ่นมากขึ้น เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้พลังงานที่ความถี่ 60 Hz เข้ากับโครงข่ายระบบจ่ายไฟฟ้า 50 Hz หรือเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้พลังงาน 50 Hz เข้ากับโครงข่ายระบบจ่ายไฟฟ้า 60 Hz นอกจากนี้การใช้โมดูลพลังงานที่ชาญฉลาดและสามารถทำงานเป็นอินเวอร์เตอร์ (Inverter) หรือเร็กติไฟร์ (Rectifier) จะช่วยทำให้การบำรุงรักษา การเก็บสต็อค และการบริการ สามารถทำได้อย่างไม่ยุ่งยาก

SureWave ของ ABB ได้รับการรับรองจาก PEP ecopassport ซึ่งเป็นการประเมินที่สอดคล้องกับโครงการความยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN) และมาตรฐาน ISO 14025 และ ISO 14040 เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ การรับรองมาตรฐานจะพิจารณาในด้านวัสดุ กระบวนการผลิต การขนส่ง การใช้งาน และเมื่อสิ้นอายุการใช้งาน ซึ่ง SureWave ของ ABB ทำผลงานได้คะแนนอยู่ในระดับแนวหน้าตลอดทั้งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ด้วยประสิทธิภาพและการออกแบบที่เหนือกว่า

“อุตสาหกรรมการเดินเรือทางทะเลกำลังเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนและผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อม ท่าเรือหลายแห่งได้เริ่มใช้บทลงโทษสำหรับเรือที่ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลในขณะที่เรือจอดเทียบท่า แต่การเลือกใช้เทคโนโลยีแปลงความถี่กระแสไฟฟ้าแบบคงที่อย่างเช่น SureWave ก็จะทำให้เจ้าของเรือสามารถหลีกเลี่ยงการถูกปรับและยังสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมลพิษทางเสียงในระหว่างการจอดเทียบท่าได้อย่างมาก” กล่าวโดย Sebastien Surply, Global Product Group Manager for ABB Power Protection “ในช่วงระหว่างอายุการใช้งานโดยประมาณ 15 ปีของ SureWave ผู้ใช้งานประเภทอู่ต่อเรือสามารถที่จะตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของพวกเขาได้ถึงประมาณ 350 ตัน และช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในท่าเรือสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ 1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับระบบโรตารี่แบบดั้งเดิม”

ด้วยการออกแบบโมดูลาร์ทำให้ SureWave SFC ตัวแปลงความถี่แบบคงที่จาก ABB สามารถรองรับการใช้งานที่มีขนาดพลังงานที่หลากหลาย ซึ่งสามารถปรับขนาดได้ตั้งแต่ 250 kVA จนถึง 2.25 MVA สำหรับระบบเดียว ทำให้เป็นโซลูชั่นที่เหมาะสมอย่างมากสำหรับการติดตั้งใช้ในท่าเรือขนาดเล็กถึงขนาดกลาง รวมถึงอู่ต่อเรือ ตลอดจนเรือเดินสมุทรประเภทต่างๆตั้งแต่เรือยอชท์หรูหราไปจนถึงเรือบรรทุกสินค้าและเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ อีกทั้งเครื่องแปลงความถี่แบบคงที่ SureWave ยังสามารถรองรับโหลดที่สูงขึ้นได้สูงสุดถึง 10 MVA หากต้องการ ด้วยการเชื่อมต่อหลายระบบเข้าด้วยกันแบบขนาน SureWave SFC ยังมีความสามารถในระดับชั้นนำในการป้องกันโอเวอร์โหลดและกำจัด Fault ที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า และมีความผิดเพี้ยนในระดับที่ต่ำ ซึ่งความผิดเพี้ยนที่เกิดจากแหล่งจ่ายไฟที่ไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสม จะก่อให้เกิดฮาร์โมนิกส์ ความไม่สมดุลทางไฟฟ้า และค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ที่ต่ำ ซึ่งนำไปสู่ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าที่สูงขึ้น รวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐานทางไฟฟ้าได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ABB’s SureWave ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “Next Generation of Sustainable and Reliable Shore-Power” ได้ที่นี่ https://campaign.abb.com/l/501021/2022-02-10/wlvktk หรือดูเพิ่มเติมได้ที่ https://new.abb.com/power-converters-inverters/grid-interconnections/industrial/surewave 

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) เป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของสังคมและอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่อนาคตที่มีประสิทธิผลและมีความยั่งยืนมากขึ้น ด้วยซอฟต์แวร์ที่สามารถเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของ electrification, robotics, automation และ motion ทำให้เอบีบีก้าวข้ามขีดจำกัดด้านเทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น เอบีบีมีประวัติศาสตร์ที่สืบสานความเป็นเลิศมาอย่างยาวนานกว่า 130 ปี ความสำเร็จต่างๆเกิดจากการขับเคลื่อนของพนักงานที่มีความสามารถกว่า 105,000 คนที่ปฏิบัติงานอยู่ในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก www.abb.com

ABB’s Electrification Business Area เป็นผู้นำระดับโลกในด้านผลิตภัณฑ์และโซลูชันระบบไฟฟ้า โดยดำเนินธุรกิจในกว่า 100 ประเทศ มีฐานการผลิตมากกว่า 200 แห่ง พนักงานกว่า 50,000 คนของเราต่างมุ่งมั่นในการสร้างความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตผู้คนให้ดีขึ้น และทำงานร่วมกันเพื่อนำเสนอโซลูชั่นในด้านระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัย อัจฉริยะ และยั่งยืน เรากำลังกำหนดแนวทางแห่งอนาคตในการใช้พลังงานไฟฟ้า สร้างความแตกต่างด้วยเทคโนโลยีและการคิดค้นนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงส่งมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมผ่านความเป็นเลิศในการดำเนินงานให้แก่ลูกค้าของเราในกลุ่มสาธารณูปโภค กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ กลุ่มอาคาร รวมถึงกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน และภาคการขนส่ง go.abb/electrification

Links

Contact us

Downloads

Share this article

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp