ABB:n Tmax XT -kompaktikatkaisijoiden huipputarkka mittaustieto takaa Oilonin lämpöpumppujen laadun

ABB:n Tmax XT -kompaktikatkaisijoiden huipputarkka mittaustieto takaa Oilonin lämpöpumppujen laadun

Jokainen Oilonin valmistama Chill Heat -lämpöpumppu käy Kokkolan tehtaan testipenkissä. Tarkat mittaukset varmistavat, että luvatut suoritusarvot saavutetaan myös todellisissa käyttöoloissa.

Energiayhtiöt leikkaavat kilvan päästöjään, suuret kiinteistöt taas haluavat alentaa energialaskuaan. Tämä on siivittänyt Oilonin teollisen kokoluokan lämpöpumppujen kysynnän huimaan kasvuun. Marraskuussa 2021 avattu uusi tehdas Kokkolassa nelinkertaisti Oilonin teollisen kokoluokan lämpöpumppujen tuotantokapasiteetin 600 laitteeseen vuodessa, mutta lisää kapasiteettia tarvitaan jo lähivuosina, kertoo kehityspäällikkö Fredrik Olaussen.

Nimellisteholtaan 30 kilowatista aina kahteen megawattiin yltäviä Oilonin teollisuuslämpöpumppuja käytetään entistä enemmän kaukolämmön tuotannossa. Suurimmat asiakkaat ovat energiayhtiöitä, jotka korvaavat vanhoja fossiilisia polttolaitoksia uudella lämpöpumpputeknologialla. Ennen toimitusta jokainen lämpöpumppu testataan uuden tehtaan testipenkissä.

– Ajamme siellä jokaista konetta juuri loppuasiakkaan käyttökohteen mukaisissa olosuhteissa, Olaussen kertoo.

Testausraportti kertoo asiakkaalle, paljonko sähköä lämpöpumppu on verkosta ottanut, ja paljonko lämpöä tai jäädytystä se tulee käyttökohteessaan tuottamaan.

  • Tehtaan testipenkin sähkönsyöttö tapahtuu ABB:n Tmax XT -kompaktikatkaisijoiden kautta. Kuvassa ABB:n myyntipäällikkö Mikael Hietala (vas.) ja Oilonin kehityspäällikkö Fredrik Olaussen.
  • Jokainen lämpöpumppu testataan uuden tehtaan testipenkissä.

Uusin katkaisijateknologia käyttöön

Tehtaan testipenkin sähkönsyöttö tapahtuu ABB:n Tmax XT -kompaktikatkaisijoiden kautta. Uusinta teknologiaa edustavat katkaisijat olivat paras valinta testipenkkiin monesta eri syystä.

Katkaisija on suojalaite, joka suojaa laitteita oikosulun tai ylikuorman aiheuttamilta vaurioilta. Mutta kun Fredrik Olaussen keväällä 2021 lähetti sähköpostia ABB:n myyntiin, oli toivelista uuden tehtaan testipenkkien katkaisijoille tavallista pidempi. Tarvittiin erittäin tarkka energiankulutuksen mittaus, mahdollisuus etäohjaukseen ja mittaustietojen siirto väyläyhteydellä Oilonin omaan Global Monitor -järjestelmään.

– Ennen mittauksiin olisi tarvittu erilliset virtamuuntajat ja -energiamittarit, mutta ABB:n kompaktikatkaisijoissa mittaukset ovat katkaisijaan integroituna, ABB:n myyntipäällikkö Mikael Hietala kertoo.

Tmax-kompaktikatkaisijoita voi myös räätälöidä erilaisin lisäominaisuuksin.

– Me valitsimme katkaisijoihin tarkimmat mahdolliset mittaukset, Olaussen kertoo.

Toinen vaatimus oli tarkka säädettävyys.

– Testattavien koneiden tehontarve vaihtelee todella paljon. Halusimme katkaisijat, joiden suojausasetukset pystytään säätämään valvomosta käsin.

Nyt tehdastestauksessa on valmiit reseptit kullekin testiin tulevalle konemallille, ja katkaisijoiden konfigurointi testiä varten sujuu automaattisesti.

Kaikki mittaustieto välittyy automaattisesti ABB Ability™ -pilvipalveluun. Oilonin testipenkin mittaustiedot siirtyvät tämän lisäksi myös suoraan yrityksen omaan Global Monitor -järjestelmään, johon on kytketty myös valtaosa yrityksen toimittamista lämpöpumpuista. Näin tuotteiden suorituskykyä voidaan valvoa myös käytön aikana.

  • Mittausten avulla voimme todentaa jokaisen koneen kohdalla, että standardien vaatimukset täyttyvät, Fredrik Olaussen lupaa.
  • Kaikki mittaustieto välittyy automaattisesti ABB:n Ability-pilvipalveluun.

ABB on luottotoimittaja

ABB:n teknologia oli luonnollinen valinta testipenkin tehonsyöttöön, sillä ABB:n komponentit ovat laajalti käytössä myös Oilonin lämpöpumpuissa. Valtaosa Oilonin lämpöpumpuista varustetaan ABB:n taajuusmuuttajilla. Taajuusmuuttajaohjauksella lämpöpumpun kompressorin pyörimisnopeutta voi säätää portaattomasti, ja sen hyötysuhde paranee entisestään. Tärkeä peruste ABB:n komponenttien käyttämiselle on toimiva varaosahuolto.

– Oilon toimittaa lämpöpumppuja ympäri maailmaa, ja ABB toimii myöskin maailmanlaajuisesti. Nämä ovat teknisiä laitteita, jotka välillä valitettavasti rikkoutuvat, Olaussen kertoo.

Suuren kokoluokan lämpöpumppujen yleistyminen on tuonut uusia haasteita sähkönjakeluverkoille. Joidenkin valmistajien laitteiden on havaittu aiheuttavan käynnistettäessä virtapiikkejä ja tuottavan haitallisia harmonisia värähtelyjä sähköverkkoon. Oilonin tuotteissa ongelmia ei esiinny, kiitos ABB:n pehmeästi käynnistyvien taajuusmuuttajien ja harmonisten yliaaltojen suodatuksen.

Testipenkin tuottaman mittausdatan avulla tämäkin voidaan näyttää asiakkaille.

– Mittausten avulla voimme todentaa jokaisen koneen kohdalla, että standardien vaatimukset täyttyvät, Fredrik Olaussen lupaa.

Isojen lämpöpumppujen testiajossa kuluu paljon sähköä. Koeajo kestää 3–5 tuntia, ja tehonkulutus sen aikana voi olla 250–300 kW. Ympäristöteknologian valmistajana Oilon tehostaa omaa tuotantoaan kaikin mahdollisin keinoin.

– Yksi keino on nopeuttaa testausta, Olaussen kertoo.

Tässäkin ABB:n toimittamat kompaktikatkaisijat ovat osoittaneet toimivuutensa. Testiajot sujuvat automaation sekä nopeiden ja tarkkojen mittausten ansiosta entistä nopeammin.

Testiajoissa tuotettu lämpöenergiakaan ei päädy harakoille.

– Talvisaikaan se käytetään meidän kiinteistömme lämmitykseen.

Keväällä 2021 ABB:n Mikael Hietala räätälöi nopeasti Oilonin tarpeisiin sopivat ABB Tmax -katkaisijat, ja ne pantiin tilaukseen.

– Globaaleista toimitusvaikeuksista huolimatta testipenkki saatiin aikataulussa valmiiksi ja ajoon tehtaan avautuessa, Olaussen kiittelee.

ABB:n edustajat olivat paikan päällä käyttöönotossa. Pienten alkuhankaluuksien jälkeen pilvipalvelu ja väyläkytkennät Oilonin omiin järjestelmiin saatiin sujuvasti pystyyn.

– Tärkeintä on, että apua löytyy, jos törmäämme ongelmiin, Olaussen kertoo.

TEKSTI: Petja Partanen

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp