Lyckad felutredning sparar pengar för Boliden Aitik

Lyckad felutredning sparar pengar för Boliden Aitik

Problemet med osynkroniserade motorbromsar löstes med hjälp av strategiskt underhållsarbete, avancerad diagnostik och skickliga serviceingenjörer. Med färre oplanerade driftstopp sparar nu Boliden Aitik pengar samtidigt som utrustningens livslängd ökar.

Boliden Aitik utanför Gällivare är Sveriges största och världens mest effektiva koppardagbrott. Varje år bryts och anrikas här runt 40 miljoner ton malm till metallkoncentrat med koppar, guld och silver.

ABB är en viktig samarbetspartner i driften av gruvan. I Bolidens serviceavtal ingår bland annat ABB Ability Remote Condition Monitoring for Drives: en rad tjänster i kategorin inspektion och diagnostik som ger en bild av anläggningens tillstånd och en prediktiv analys om framtida underhållsbehov.

En av de drifter som Boliden övervakar är BT2030, Sveriges längsta transportband. Det tre kilometer långa bandet fraktar all malm från mellan- till huvudlagret i Aitik. Bandet har 177 meters stigning, det lastar 7000 ton och drivs dygnet runt av fyra stora motorer. BT2030 är en kritisk drift som måste fungera hela tiden.  

Överlast i frekvensomriktarna

I de regelbundna mätrapporterna från ABB så uppmärksammades ett problem med överlast i de frekvensomriktare som förser BT2030:s motorer med ström, något som fick omriktarna att lösa ut och motorerna att stanna vid uppstart.

– Det här problemet har pågått i flera år, men innan vi kopplade upp och började övervaka driften så visste vi inte omfattningen av problemet, säger Håkan Bihagen, serviceavtalsledare på ABB.  

Problemet verifierades genom analyser av historiska driftdata för frekvensomriktarna via ABB Ability Remote Condition Monitoring for Drives. De visade många fall av överlast med misslyckade uppstarter som följd. Som mest hade fem misslyckade startförsök gjorts i rad, och det hade då tagit så mycket som 24 minuter att starta det driftkritiska malmtransportbandet.

För Boliden innebär ett stillastående malmtransportband förlust av dyrbar produktionstid. Dessutom orsakar de upprepade startförsöken belastningsstress på växellådor, frekvensomriktare och motorer. Startproblemen bidrar även till onödig energiförbrukning.  

Synkronisering av motorbromsar

För att komma till rätta med problemet så startade ABB en felutredning. Den visade att grundorsaken inte låg hos frekvensomriktarna.

– Vi gjorde en klassisk felsökning och kunde ganska snabbt ringa in att problemet berodde på att motorbromsarna inte släppte som de skulle, säger Håkan Bihagen.

– Att vi tack vare RCM har all data tillgänglig är otroligt effektivt. I kombination med vår produktkunskap innebär det att vi kan leverera ett väldigt högt värde till våra kunder.

Analyser av styrsystemet visade att motorbromsarna var kraftigt osynkroniserade. Med hjälp av digitala sensorer loggades nu bromsarna med tätare intervall, och det visade sig att differensen dem emellan som mest uppgick till 29 sekunder från den första bromsen släppte till den sista.

Utredningen visade att problemen berodde på luft i bromssystemet, och ett åtgärdspaket i flera steg presenterades. Inledningsvis luftades bromsarna och luftnippel installerades. Det hydrauliska oljeaggregat som stöder samtliga fyra motorer byttes. Åtgärderna gav genast effekt och tidsdifferensen mellan motorbromsarna reducerades till endast två-tre sekunder.  

Nästa steg blev att installera en backventil för snabbare injustering av bromsarna, och ackumulatorn i bromssystemet byttes ut. Efter det var tidsdifferensen nere på en sekund.  

Färre stopp och ökad livslängd

För ett företag med höga stilleståndskostnader leder även korta driftstopp till stora kostnader. För Boliden är hög tillgänglighet på malmtransportband BT2030 därför oerhört viktigt.

Efter åtgärdspaketets genomförande så har ingen överlastning i frekvensomriktarna inträffat, och tidsdifferensen mellan motorparens bromsar har minskat från 29 till en sekund. De synkroniserade motorbromsarna ger kostnadsbesparingar tack vare färre oplanerade driftstopp, och den minskade stressen på maskinutrustningen gör dessutom att motorer, växellådor och frekvensomriktare inte riskerar att gå sönder i förtid på grund av onödigt slitage.

– Tack vare att Boliden hade installerat ABB Ability™ Remote Condition Monitoring for Drives så uppmärksammades problemet med överlast. Nu är problemet löst och motorbromsarna fungerar som de ska. Det här är ett bra exempel både på vikten av att övervaka kritiska drifter och på hur oerhört värdefull tillgången till data är, säger Håkan Bihagen.    

  • Boliden Aitik utanför Gällivare är Sveriges största och världens mest effektiva koppardagbrott. Varje år bryts och anrikas här runt 40 miljoner ton malm till metallkoncentrat med koppar, guld och silver.
  • Mathias Lyngmark, sektionschef elavdelningen på Boliden Aitik
  • BT2030, Sveriges längsta transportband. Det tre kilometer långa bandet fraktar malm från mellan- till huvudlagret i Aitik. Bandet har 177 meters stigning, det lastar 7000 ton och drivs dygnet runt av fyra stora motorer.
  • Håkan Bihagen är avtalsledare på ABB Service med ansvar för serviceavtalet med Boliden Aitik. Håkan säkerställer att ABB uppfyller alla sina åtaganden gentemot Boliden på bästa sätt och har även en stor del i underhållsutvecklingen tillsammans med Boliden.
  • Aitik är Sveriges största sammanhängande industriområde

Flerteknikavtal från ABB

ABB erbjuder stöd och hjälp till kunder i form av skräddarsydda, kostnadseffektiva flertekniksavtal. Avtalet är en trygghet för kunden och ett sätt för ABB att leverera högsta möjliga värde i form av minskad livscykelkostnad och maximal utväxling på kundens investering. Bolidens avtal med ABB omfattar en rad tjänster från flera av ABB:s teknikområden, som styr- och drivsystem, kraftsystem samt motor- och generatorservice.

ABB Ability™ Remote Assistance for Drives

ABB Ability™ Condition Monitoring for drives ger korrekt information i realtid om frekvensomriktarens status för att säkerställa att utrustningen är tillgänglig, tillförlitlig och går att serva och underhålla. Med alla fakta på bordet blir det lätt att fatta rätt beslut.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp