ABB:s lösningar för jordfelskydd

   
Skydssfunktion  REX640  REX615  REX610 630 series 620 series 615 series  REF601  SSC600
Ledning  
Icke-riktad, lågt steg
Icke-riktad, högt steg
Icke-riktad, momentant steg  
Riktad, lågt steg  
Riktad, högt steg  
Admittansbaserat    
Multifrekvent admittansbaserat    
Wattmetriskt baserat    
Transient/intermittent baserat      
Övertonsbaserat        
Beröringspänningsbaserat            
Restöverspännigsbaserat  
Transformatorer och maskiner  
Högimpedensbaserat, begränsat      
Lågimpedensbaserat, begränsat    
Insprutningsmetod för rotor          
Tredje övertonsbaserat för stator        

Tillämpbarhet på olika principer för neutral jordning


  Skydssfunktion
  Strömbaserat Kraftbaserat Admittansbaserat Transientbaserat Multifrekvens Beröringsspänningsbaserat
Neutral jordningsprincip DEFxPDEF WPWDE EFPADM INTRPTEF MFADPSDE IFPTOC
Isolerad, ojordad

IoSin, Ph.angle
φ=-90°

φ=-90°

B0
(■)
Kompenserad, Petersen-spole1


IoCos, Ph.angle
φ=0°

φ=0°

G0 & B0
Resistor (hög ohmsk)


IoCos, Ph.angle
φ=-45°

φ=≈-45°

G0
(■)
Resistor (låg ohmsk)

Ph.angle
φ=≈+45°
O O O O O
Solid, effektivt jordad


Ph.angle
φ=≥+45°
O O O O O
1. I ett kompenserat nät baseras driften på den resistiva delen av driftkvantiteten, som är mycket känslig för strömtransformatorfel. Det rekommenderas därför att en kärnbalans CT används för att mäta jordfelsströmmen.
■ =Tillämpligt, föredraget
(■) = Tillämpligt
O = Ej tillämpligt

Links

Select region / language

Populära länkar