Lösningar från ABB till Telias nästa generations datacenter i Finland

Lösningar från ABB till Telias nästa generations datacenter i Finland

ABB:s infrastruktur för elektrifiering med digitala funktioner säkerställer tillförlitlig energidistribution i Telias datacenter som kräver hög tillgänglighet.

Datacenter är numera navet i vårt digitala samhälle och de nordiska länderna har lockat flera stora datacenteraktörer, inklusive colocation- och hyperscale-företag. Den finska datacenterekonomin, som förväntas vara värd 17 miljarder USD 2025*, är attraktiv för investerare eftersom många operatörer dras till landet tack vare den pålitliga elförsörjningen, de låga energipriserna och tillgänglig mark att bygga på.

Den här tillväxten har dock medfört ökad efterfrågan på energi samt krav på tillgänglig och tillförlitlig energidistribution inom datacentermiljöerna för att säkerställa stabilitet och drifttid.

Det primära målet för Telias datacenter, som öppnade i Helsingfors 2018, var att sänka energiförbrukningen genom att minska förluster i energidistributionen och därmed förbättra koldioxidavtrycket.

För att nå detta mål har Telia bland annat använt sig av flera högeffektiva kraftlösningar från ABB, såsom transformatorer, mellanspänningsställverken UniGear Digital och UniSec, lågspänningsställverket MNS samt ett DPA 500 UPS-system.

UniGear Digital
UniGear Digital
center

Kvalitetsmålen för projektanbudet var högt satta och ABB:s kritiska energiinfrastruktur säkerställde maximal redundans, förbättrad säkerhet och leverans av ett skalbart, energieffektivt datacenter från dag ett.

Timo Kontturi, chef för ABB:s datacentersegment i Finland. ”Kontinuerlig kraftförsörjning håller igång datacentret. Systemet måste därför leverera kraft utan avbrott samtidigt som det överför el från högspänningsnätet till IT-infrastrukturen.”

Även om det är extremt ovanligt med elavbrott krävs ett UPS-system för att bibehålla IT-kontinuiteten. ABB specificerade DPA500 UPS-modulen med en skalbar lösning för att anpassa UPS-kapaciteten efter anläggningens belastning. Lösningens anpassningsbarhet ger Telia möjlighet att enkelt skala upp i takt med att verksamheten växer och samtidigt kunna isolera fel för underhåll utan att påverka den kritiska IT-driften.

Kontturi fortsätter. ”För Telia ville vi skapa en skalbar infrastruktur för eldistribution som alltid backas upp för att garantera tillförlitlighet via ett parallellt system för kontinuerlig strömförsörjning, även om en komponent slutar att fungera. Telias nya datacenter kommer att bidra till Finlands digitala tillväxt och vi är stolta över att vara en del av företagets ambitiösa planer.”

UniGear Digital är en del av ABB Ability™-portföljen med uppkopplade lösningar. Digitala ställverk förenar skydd, styrning, mätning och digital kommunikation för ett säkert, flexibelt och intelligent elnät som levererar energi på ett tillförlitligt och effektivt sätt. De bygger på den optimerade integrationen av ström- och spänningssensorer tillsammans med det senaste Relion®-skyddet, reläskydden och funktionerna i kommunikationsstandarden IEC 61850.

Den digitala kritiska energiinfrastrukturen bygger på öppna kommunikationsprotokoll för konfiguration, kommunikation och statusmätning av energisystemet och tillhandahåller peer-to-peer-kommunikation och icke-hierarkiska kontroller i nätet för att snabba på felsökning och minska latensen samt leverera förbättrad energieffektivitet med upp till 90 procent mindre kabeldragning jämfört med analoga system. Den bygger på den öppna standarden IEC 61850, vilket ger större flexibilitet för kommande projekt och operatörer – som Telia – som inte är låsta vid gamla system.

Juha Ekman, projektledare för Helsinki Data Center (HDC) på Telia Finland säger. ”HDC:s strategiska vikt för Telia och våra internationella kunder innebar strikta krav för att hantera och säkerställa kvaliteten på anläggningen med ökad redundans och förbättrad säkerhet och energieffektivitet. Vi använde oss av flerdimensionell kvalitetsbedömning i hela projektet för att välja de bästa produkterna som kunde levereras inom den korta leveranstiden.

”Kvalitetskraven var så höga att bara de allra bästa produktleverantörerna var framgångsrika i anbudsprocessen. ABB kunde uppfylla våra tekniska krav in i minsta detalj.”

*källa: https://www.businesswire.com/news/home/20190813005398/en/Finland-Hyperscale-Data-Centers-Market-Shares-Strategies

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp