Tomater året om med hjälp av ABB-teknik

Tomater året om med hjälp av ABB-teknik

I Tjeckien ligger en odlingsanläggning med ambitionen att året om förse landets konsumenter med färska tomater, helt fria från bekämpningsmedel, allt med hjälp av ABB:s lösningar för eldistribution.

Många har fått upp ögonen för kommersiella växthus som ett mer hållbart alternativ till import av stora volymer färska jordbruksprodukter med kort hållbarhet.

Till det elva hektar stora, kommersiella växthuset i Tjeckien har ABB levererat den utrustning för eldistribution som är förutsättningen för att kunna erbjuda landets konsumenter lokalt odlade, färska och naturliga tomater till ett konkurrenskraftigt pris. Målet är att året runt kunna leverera närodlade och naturliga grönsaker till tjeckiska konsumenter, utan att använda bekämpningsmedel.

”Tack vare den unika belysningen, som egentligen är anpassad för skogsskötsel, är det här den enda anläggningen som kan producera färska grönsaker tolv månader om året”, berättar Jiří Stodůlka, direktör för NTW Agri Divisio. Gården använder komposterbart substrat och huvudsakligen regnvatten i sina växthusodlingar, och istället för bekämpningsmedel använder man biologiska växtskyddsmedel.

ABB:s lågspänningsprodukter, som effektbrytare, ställverk och lösningar för eldistribution, spelar en avgörande roll för att säkerställa konstanta miljöförhållanden i växthusen. ABB:s lösningar inkluderar även effektbrytare typ ACB och MCCB , AF-kontaktorer, motorskyddsbrytare, InLine II säkringslister, OT lastfrånskiljare, övervakningsreläer och andra produkter med vilka ABB kan garantera en pålitlig och effektiv drift av NWT:s samtliga verksamheter genom att säkerställa jämna temperatur-, fukt och ljusförhållanden.

Bezdínek, Tjeckiens modernaste växthus
Bezdínek, Tjeckiens modernaste växthus

När Vladimír Janypka, VD för tjeckiska ABB Electrification, beskriver ABB:s lösningar för eldistribution framhåller han bland annat att eftersom de har utformats för att tåla tuffa driftsvillkor är de väl lämpade för de varma och fuktiga förhållandena i ett växthus. ”Vi är medvetna om hur viktigt det är att leverera den tillförlitlighet som krävs för att växthusen ska förbli produktiva – all stilleståndstid har en omedelbar inverkan på tiden det tar för tomaterna att mogna”, säger han.

ABB samarbetar sedan länge med NWT som bygger och driver en väsentlig del av Tjeckiens kommersiella växthus och som använder ABB:s lågspänningsteknik i alla sina projekt.

Biogas och solcellsanläggningar är två andra områden där NWT har använt sig av ABB:s lösningar för att göra sina avancerade odlingsanläggningar mer hållbara.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp